Warunki użytkowania:

Rejestracja

Warunkiem użytku Boorze.com jest rejestracja. Dostęp do wszystkich funkcji Boorze.com jest możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Cel rejestracji:

 • zapisanie koniecznych danych w celu bezpiecznych tranzakcji (kupno-sprzedaż),
 • filtrowanie niewłaściwych i szkodliwych użytkowników
 • Warunki rejestracji:

  Rejestracją Użytkownik potwierdza, że

 • jest osobą, która ukończyła 18 lat i jest uzdolnioną do działania lub
 • jest osobą, która ukończyła 14 lat i jest małoletna, ale ma swój zarobek, którym sama dysponuje używając stronę Boorze.com lub
 • jest przedstawicielem firmy;
 • i w każdym przypadku rejestruje się w swoim imieniu lub w zleceniu firmy z właściwymi danymi.
 • Rejestrując się, Użytkownik jest zobowiązany podać właściwye dane. W przypadku, gdy dane lub część danych zawiera niewłaściwe dane, Boorze.com jest uprawniony do ograniczenia dostępu lub wykluczenia Użytkownika.

  Proces rejestracji:

 • 1, Wypełnienie formularza rejestracyjnego (www.boorze.com/LANGUAGE/registration*) dane (firmowe / osobowe) są potrzebne do dokonywania właściwych tranzakcji. (Zarządzanie danymi osobowymi patrz: ochrona danych osobowych)
 • 2, Kontrola techniczna
 • Po wypełnieniu formularza system automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą rejestrację na podany adres mailowy.
 • Wiadomość zawiera link potwierdzający, którą użytkownik musi otworzyć.
 • Ochrona danych osobowych:

  Dane użytkowników Boorze.com będzie przechowywał wyłącznie z powodu bezpieczeństwa tranzakcji i nie wyda je osobom trzecim.

  TRANZAKCJE:

  Kupno/Sprzedaż:

 • 1, Umieszczenie ogłoszenia: żeby uniknąć reklamacji, sprzedający jest zobowiązany przekazać towar w stanie takim, jak ono jest widoczne na zdjęciu ogłoszenia. Prosimy sfotografować część w stanie wymontowanej, nie razem z innymi częściami!
 • 2, Dla zarejestrowanych użytkowników, po wejściu na stronę, na każdym ogłoszeniu jest widoczny przycisk „Kupię”. Tym przyciskiem może użytkownik wyrazić wolę zakupu przedmiotu do sprzedawcy. Po kliknięciu system poinformuje użytkownika o warunkach zakupu, oraz prosi o potwierdzenie woli zakupu.
 • 3, Wolę zakupu danego przedmiotu system przekaże dla sprzedawcy (w sekcji „my Boorze”).
  Jeżeli ze strony sprzedającego nie ma przeszkód w przeprowadzeniu tranzakcji, potwierdza ją i tranzakcja będzie przeprowadzona. (W przeciwnym wypadku odrzuca zamiar zakupu, o czym kupujący zostanie poinformowany). W takim przypadku status danego ogłoszenia zmienia się na „w trakcie sprzedaży”, więc dalsze zamiary kupna nie można na nie wysyłać, tj. ze strony ogłoszenia znika przycisk „kupuję” i pojawia się napis „w trakcie sprzedaży”.
 • Uwaga: Ponieważ tranzakcja może być zrealizowana tylko ze zgodą sprzedającego, sygnalizacja zamiaru kupna jeszcze nie oznacza zrealizowania tranzakcji!

 • 4, Na fizyczne zrealizowanie kupna są do dyspozycji dwa tygodnie.
  Jeżeli przekazanie zakupionej części odbędzie się w tym czasie, sprzedający oraz kupujący mają możliwość pod menu „my Boorze” zakończyć daną tranzakcje. W trakcie zakończenia trzeba ocenić zachowanie sprzedającego w trakcie tranzakcji, oraz jakość towaru. Przy tranzakcjach nie zamkniętych i starszych niż dwa tygodnie, system zwraca uwagę i kupującemu i sprzedającemu. W takiej sytuacji obydwie strony mogą zamknąć bezskuteczną tranzakcję. To jednocześnie oznacza też, że winna strona otrzyma negatywną ocenę. Po sygnalizacji sprzedającego „nie skutecznej tranzakcji”, dana część otrzyma ponownie status „do sprzedaży”, czyli jest ponownie do sprzedaży.
 • Propozycja:

  Firmy prosimy o podawanie godzin otwarcia!

  Ważne informacje

  Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakość i pochodzenie towarów. Nieaktualne ogłoszenia w ciągu 30 dni usuwamy z bazy danych.

   

   

 • STRONA GŁÓWNA
 • O NAS
 • KONTAKT Z NAMI
 • WARUNKI UŻYTKOWANIA
 • DEMO
 • OSTATNIE OGŁOSZENIA
 • KATEGORIE
 • WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
 • SZUKAJ UŻYWANE CZĘŚCI SAMOCHODOWE
 • SZUKAJ NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE
 • OPONA / FELGA SZUKAJ
 • KALKULATOR FELGA
 • facebook.com/Boorze

  2018 © Boorze.com

  This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. more detailsI agree